Brakanes Hotel i 150 år

 

FRÅ SKYSS-STASJON TIL STORHOTELL

Sjur Johnsen Brakanes bygde hus og skysstasjon i Ulvik i 1860, med 5 rom, 3 reservehestar om sumaren og 1 om vinteren. I 1891 utvida Sjur skysstasjonen til i alt 50 rom. Frå 1924 fekk barnebarna Sara og Marta eineansvaret for hotellet, då faren Hans Lindebrække gjekk bort. Systrene Lindebrekke dreiv godt og vart viden kjende for sin gjestfridom. 25. april 1940 vart heile Ulvik sentrum skoten i brann av tyske krigsskip.

GJENOPPBYGGING ETTER KRIGEN

Etter krigen ville systrene Lindebrekke bygge opp att hotellet, og planla ei utbygging i to etappar. Brakanes pensjonat vart reist bak branntomta og opna 26. juni i 1949. Systrene Lindebrekke, med bror og fylkesmann Gjert i spissen, danna eit aksjeselskap for å byggje eit hotell i europeisk toppklasse. Hotellet vart innvia 9.mai i 1952 med 124 senger, 44 bad, spesialteikna møblar og tekstilar, og eit gjennomført stilfullt interiør. Brakanes Hotel presenterte seg no som landet sitt leiande fjordhotell.

NOTID

Sidan har mange kjende og ukjende gjester vitja oss. Hotellet har funne sin plass som eit av hardanger sine fremste turist- og konferansehotell, og er i dag eit kjent hotell både for norske og utanlandske gjester.

Samarbeidet med lokale aktørar  er viktig, saman arbeider me for å gjere Ulvik til eit attraktivt reisemål.

Våren 2015 vart Ulvik Herad godkjent som den fjerde Cittaslow-kommunen i landet, i eit nettverk som femner om bærekraftige samfunn i 25 land verda over. Brakanes Hotel tek del i arbeidet med å iavreta Ulvik sin særeigne karakter, gjennom auka fokus på miljø, verdsetjing av lokal produksjon og ved å setje vertskapsrolla høgt.

Brakanes Hotel og Brakanes Kurs - og konferansesenter er i dag drive av Stay Tuned Hotel Hospitality.

 

Ulvik Dreams

If I could dream a perfect dream
I’d dream of Ulvik and it’s fjord supreme
of snowcapped mountains and rivers wild
a summer season so lovely and mild

The sunshine melts the winter snow
forming thundering waterfalls way below
the view down Hardanger I will store in my mind
for no better view on earth I think I’ll find

I seem to know this place so well
with wonderful stays in Brakanes Hotel
and as I gaze at Hardanger’s shore
it bids me to return, to Ulvik once more

 Vic Coulton, Ulvik 1-7-10

 

Brakanes Hotel Group