Kurs & Konferanse i Ulvik, Hardanger

 

Kun to timars køyretur frå Bergen finn du oss! Parker bilen gratis, det skulle då berre mangla! På denne sida kan du lesa meir om fasilitetar, kapasitet og moglegheiter de har ved å legga eit møte til Ulvik, Perla i Hardanger.

Vårt konferansesenter har fasilitetar for både små og store møter og konferansar. I tillegg til vår plenumsal på nermare 400m2, har me mange møterom og grupperom fordelt på to etasjar. 

Vinteren 2018 pussa me opp og fekk nye konferansemøblar, meir nytt teknisk utstyr, ny ventilasjon og ny lysstyring. Konferansesenteret framstår no som eit godt og velutstyrt senter for små og store møter.

Me tilbyr skreddarsydde arrangement ut i frå program og budsjett. Me samarbeider tett med lokale leverandørar av aktivitetar og opplevingar og ynskjer å bidra til eit vellukka arrangement saman med arrangør. Hjå oss skal du kjenna deg godt ivareteken. Me oppmodar til å setja av tid i møtekvardagen til å oppleva noko av det Ulvik har å by på.

For å nemna nokre av opplevingane du kan velja i:

Sidersmaking og gardsbesøk på dei 3 gardane langs Noregs einaste Frukt og Siderrute

Besøk og omvisning på Olav H. Haugesenteret - Årets museum i 2015

Ulvikatorget (utsalg for lokaleprodusert mat, drikke og handverk) og glasblåsing med Syse Glas

Kajakkpadling på fjorden

Fjellturar med eller uten kjentmann

Motivasjonsføredrag og lagbyggingsaktivitetar

Underhaldningsinnslag i ein travel møtekvardag eller til middag, gjerne i selskap av eit glas eplesaft eller sider. 

 

Me tilbyr alt frå museumsbesøk, sidersmaking, gardsbesøk, glasblåsing og lagbyggingsaktivitetar for alle skostørrelsar.

Kun fantasien sset sein stoppar for opplevingar i Ulvik. 

Me hjelper deg å finna den aktiviteten som passer best!

 

 

EIN GOD LATTER PÅ KONFERANSEN?

Brakanes Hotel har mange gode samarbeidspartnarar, deriblandt dei som kan latter og god underhaldning. Fleire og fleire set latter på programmet, eit godt avbrekk midt på dagen, eller ein god avsluttning/oppladning til middag om kvelden.

Roar Brekke er ein av dei hotellet kan anbefale på det varmaste. Ta kontakt med oss for eit godt tilbod.


MOTIVASJON OG SAMARBEID:

EKY Kompetanse - Kurs, føredrag og innspel til motivasjon tilpassa akkurat di bedrift eller firma.

"Eg jobbar jo berre her".

Arbeidsmiljø og samarbeid, bevisstgjering og ansvarleggjering for administrasjon og tilsette. Kan gjerne kombinerast med lagbyggningaktivitetar med Vossamoro!


GÅVER TIL FØRELESARAR ELLER TILSETTE:

Ynskjer du å setja pris på gode kollegaer eller ein dyktig førelesar? Me ordnar gåvene du treng!

Blomar:

Nabobutikken har det meste, opptil 45.000 artiklar ryktast det. Her fins også blomsteravdeling og dei set gjerne saman fine bukettar etter eige ynskje og budsjett.

Keramikar Ingvild Winters:
Olav H. Hauge-koppen – med sitat henta frå dikta hans.

Syse Glas:
Vinglas eller skåler med inngravert Hardangersaum-mønster.
Ølglas med inngravert profil-motiv av Olav H. Hauge eller førehanstinga tekst eller bilete etter ditt ynskje.

Lokal mat og drikke frå gardane langs Frukt- og siderruta:
Saft på flaske eller kartong
Gåvepakke frå Syse Gard med diverse syltetøy, saft, hermetisk frukt og anna godt.

UTSTYR:

Ein prosjektør og lerret i kvar plenumssal og i dei største gruppe-romma, 2 stk 65" TV med direkte kopling mot PC samt bærbare prosjektørar og lerret.

Gratis wifi både i senteret og på romma. Eige lukka nett til den som foreles. (Nytt fibernett vinter 2017)

Nytt lydanlegg i plenumsalane hausten 2014 og ny prosjektor i storsalen 2018.

PC til utlån (bestill på førehand)

Kursleiar-krok: Gjeste-PC med eigen printer, kopimaskin med telleverk og diverse kontorrekvisita.

Flipoverstativ på hjul i plenumsalane samt flipover i alle store møterom.

Overheadprosjektør

Papir og pennar som standard i alle møterom. Diverse kontorrekvisita til utlån.

KAPASITETSOVERSIKT KONFERANSE:

Hotellet har 1 stor plenumsal, Sal A og B, som kan delast på midten og bli til Sal A og Sal B. Dersom det er behov for å dele opp hovedsalen til 2 paralelle seksjonar midt i møtet, kan me sjølvsagt gjere det i ein pause.

Sal A og B inkl modulscene fremst:

Klasseromsoppsett til 200 personar med scene 40m2

Kinooppsett til 300 personar med scene 40m2

Salen er stor og fleksibel og kombinasjon av ulike typar oppsett er fullt ut mogleg.

Sal A:

Amfi med plass til 146 personar, Klasseromsoppsett til ca 100 personar, Kinooppsett til ca 180 personar, Gruppebord til ca 100 personar, Runde bord til ca 70 personar

Sal B inkl modulscene 40m2/20m2:

Klasseromsoppsett til ca 90 personar, Kinoppsett til ca 140 personar , Gruppebord til ca 90 personar , Runde bord til ca 70 personar.

GRUPPEROM:

Me har eit møterom som er litt større enn dei andre grupperomma,  rom 43. Dette rommet kan delast inn i 5 mindre grupperom.

I tillegg har me 6 grupperom. Totalt kan me altså tilby 11 grupperom fordelt på 2 etasjar i tillegg til plenumsal.

Rom 43, 44, 45 og 9/11 ligg like utanfor hovudsalane.

Rom 51, 52 og 68 ligg i 2.etg. Tilgang til 2.etg via trapp eller heis.

Teppegolv i alle møterom og grupperom.
Flisegolv i lobby og vestibyle.

Rom 43:

Klasseromsoppsett til ca 40 personar, Kinooppsett til ca 50 personar, Gruppebord til ca 30 personar, Hestesko til ca 25 personar.

Rommet kan delast opp i opptil 5 mindre grupperom med plass til ca 10 personar i kvart rom. Dersom rommet blir delt opp vil ingen av romma ha prosjektor/lerret.

Rom 44, 45, 9/11, 52:

Styrebordsoppsett til 15 personar

Rom 44 og 45 kan slåast saman til eit større grupperom med plass til 25 personar.

Rom 51:

Dette rommet ligg i 2.etg og vert nytta som møterom til typiske styremøte, leiarmøte etc.

Styrebordsoppsett til 20 personar, Klasseromsoppett til 20 personar, kinooppsett til 30 personar

Rom 68:

Dette rommet ligg i 2.etg og er det møterommet som ligg lengst vekke frå plenumsal. Dette rommet brukar me sjeldan, kun når det er behov.

Klasseromsoppsett til 25 personar, kinooppsett til 35 personar, gruppeoppsett til 25 personar

 NYTTIG Å VITE OM KONFERANSESENTERET:

I fellesarealet utanfor hovudsalane står det 2 kaffe-stasjonar der ein fritt kan forsyne seg med kaffe og te. I tilknyting til denne står det også ein vannautomat der ein kan finne kaldt vatn.

Det fins gode fellesareal både i fyrste og i andre etasje med fleire sitjegrupper. Ved større arrangement pleier me å fjerne sitjegruppene i fyrste etasje, for å gjere rom til eit større mingle-areal.

Fellesareala kan også ryddast i samband med eventuelle utstillingar/messe. Brakanes Hotel er vertskap for fleire arrangement der messe/utstilling er ein del av programmet.

I fellesarealet i fyrste etasje kan ein også opna veggane i senteret, slik at ein kan køyra bilar og andre større ting inn i senteret til utstilling.

Det er bra med toalettfasilitetar i senteret. Det er toalett på begge sider av hovudsalane i fyrste etasje er det toalettfasilitetar inklusiv eit eige HC-toalett. I andre etasje er det også toalettfasilitetar, men ikkje eit eige HC-toalett. Ved større arrangement kan ein også benytte toalettfasilitetar i Fjordsalongen som er eit fellesareal tvers over gata for inngangen til konferansesenteret. Det er sjølvsagt også toalett i resepsjonen inkl eit eige HC-toalett.

 

Brakanes Hotel Group