Kontakt oss

På denne sida finn du vår kontaktinformasjon samt informasjon om avstandar og korleis koma seg hit.

Brakanes Hotel

E-post: brakanes@bhghardanger.no

Telefon +47 56 52 61 05
Telefax: +47 56 52 64 10

Kontaktpersonar:

Hotelldirektør - General manager, Ingrid Prestegard
ingrid@bhghardanger.no

Bookingsjef - Bookingmanager, Therese Jensen
therese@bhghardanger.no

Salgsdirektør - Salesmanager, Christine Remøy ( 922 41 351)
christine.remoy@bhghardanger.no

Driftsdirektør - Head of operations, Tina Våtvik Olsen (907 40 339)
tina.olsen@bhghardanger.no

Restaurantsjef - Restaurantmanager, Gunn Thorbjørnsen
gunn@bhghardanger.no

Resepsjonssjef - Front office manager, Georg Angell-Hansen
georg@bhghardanger.no

Vedlikehaldssjef - Head of maintenance, Tore-Jan Ramsøy
tore-jan@bhghardanger.no

 

Besøksadresse:                                          
Promenaden 1
NO-5730 Ulvik i Hardanger

Postadresse/Fakturaadresse:

Brakanes Hotel AS
Postboks 100
NO-5731 Ulvik i Hardanger

E-postadresse som de sender faktura til: 817br@ar-post.no

Web adresse: www.brakanes-hotel.no

 

Avstandar:

Frå Bergen og Flesland tek det omlag 2t å køyre med personbil. Ein reknar ca 2,5t med buss. Ein kan velje å køyre via Voss eller via Kvamskogen og Hardanger. Det er også mogleg å reise frå Bergen med tog til Voss, og derfrå med buss eller bli henta med ein av våre minibussar.

Frå Haugesund tek det omlag 3t å køyre med personbil. Ein reknar ca 3,5t med buss. Turen går via Odda og Hardangerbrua.

Frå Sogndal tek det omlag 2,5t å køyre med personbil. Ein reknar ca 3t med buss. Turen går via ferjesambandet Mannheller-Fodnes og Voss. Sommarstid kan ein også velje å køyre via ferjesambandet Hella-Vangsnes og Vikafjellet.

Frå Oslo tek det omlag 5,5t å køyre via Hardangervidda med personbil. Ein reknar omlag 6t med buss. Ein kan også reise med toget frå Oslo S til Voss og vidare til Ulvik med buss eller bli henta med ein av våre minibussar. Togreisa tek mellom 5-6 timar, togtidene varierer noko.

Frå Geilo tek det omlag 1,5t å køyre med personbil og det same med buss. Ein kan også velje å ta toget til Voss, men dette tek lenger tid.

 

Brakanes Hotel Group